Witamy w MultiSMS!

MultiSMS jest nowoczesnym narzędziem służącym do komunikacji masowej, wspierającym władze samorządowe w szybkiej i bezpośredniej komunikacji z mieszkańcami danej gminy, powiatu czy regionu.

MultiSMS dostosowuje się do potrzeb i oczekiwań administratorów. Możliwości konfiguracyjne MultiSMS pozwalają na elastyczne dostosowywanie bazy adresów oraz kanałów wysyłki wiadomości SMS w ależności od określonych zadań, potrzeb i sytuacji.

MultiSMS pozwala błyskawicznie informować mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach, gwałtownych zmianach pogody, ale także o interesujących wydarzeniach sportowych, kulturalnych oraz innych ważnych z punktu widzenia mieszkańca danej miejscowości.

Poprzez MultiSMS już od dnia jutrzejszego możesz informować mieszkańców swojej Gminy, Powiatu lub danego regionu o: zmianie terminu otwarcia urzędu, rozpoczęciu inwestycji w sieci wodociągowej, zbliżającej się wichurze lub przymrozkach, a nawet o terminie odbioru nowego dowodu osobistego! Spectrum zastosowań MultiSMS w instytucjach samorządowych w celach komunikacyjnych z mieszkańcami jest w zasadzie nieograniczone! Przecież jest tyle informacji które możesz przekazać mieszkańcom swojej Gminy!

Główne zalety systemu MultiSMS dla Samorządów:

  1. Możliwość ostrzegania przed zagrożeniami. Poinformuj mieszkańców o zbliżających się zagrożeniach czy stanach alarmowych.
  2. Informowanie mieszkańców o interesujących wydarzeniach sportowych, kulturalnych oraz innych ważnych z punktu widzenia mieszkańca danej miejscowości.
  3. Informowanie mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, inwestycjach, remontach czy przeprowadzanych akcjach szczepień czy bezpłatnych badań na terenie Miasta lub Gminy.
  4. Możliwość integracji wewnętrznego systemu informatycznego z MultiSMS pozwala na bieżąco powiadamiać pracowników firm i osoby prywatne o przygotowanych do odbioru dokumentach, umówionej w urzędzie wizycie czy zaległościach w opłatach.
  5. Lepsza koordynacja służb publicznych w sytuacjach zagrożenia. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska uzyskują właściwe narzędzie komunikacyjne, które pozwalają na sprawną komunikację z mieszkańcami co wpływa na ogólne podniesienie poziomu bezpieczeństwa.